Startsida
Aktuellt
Hitta hit
Vem är jag
Mitt budskap
Föredrag
Författarskap
Kurser
Etologi
Länkar
Kontakta oss
Gästboken
Admin av hemsidan
 


HundGöra 
verkar för en kompetenshöjning av hundägaren och strävar 
efter en förbättrad hundhållning.

Målet är att ge information och kunskap om hundens biologiska bakgrund och 
beteende, samt att sprida kunskap genom teori, praktiska kurser, artiklar, kompendier och böcker.

HundGöras filosofi är att det är nödvändigt med en del teoretiska kunskaper 
innan praktiska åtgärder vidtas i samvaron med hunden.

Läs mer på följande sidor och
lär också känna mig, Bitte Cederlund.
  

 

 
Bitte Cederlund
HundGöra HB
Pl 5260, 711 98 Ramsberg
tel: 0581 - 66 03 70,  66 09 70, fax: 0581 - 66 09 71
mobil: 070 - 348 63 76
hundgora@telia.com

All rätt tillhör Bitte Cederlund.
Förbjudet att kopiera bild och text från dessa sidor utan tillstånd från upphovsmannen
Grafik och layout av www.webban.nu
Norton 360 Utvecklat av TSAR